Sept. 28, 2011, 5:23 p.m.

Grasshopper Testis

'Nuff said.
Grasshopper Testis
Grasshopper Testis